Newsboys - We BelieveWrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 320
Views in last 7 days: 12
Text and translation size:A- A A+

Sign in to add lyrics to your favorites


In this time of desperation
When all we know is doubt and fear
There is only one foundation
We believe, we believe
In this broken generation
When all is dark, You help us see
There is only one salvation
We believe, we believe

We believe in God the Father
We believe in Jesus Christ
We believe in the Holy Spirit
And He's given us new life
We believe in the crucifixion
We believe that He conquered death
We believe in the resurrection
And He's comin' back again, we believe

So, let our faith be more than anthems
Greater than the songs we sing
And in our weakness and temptations
We believe, we believe!

We believe in God the Father!
We believe in Jesus Christ!
We believe in the Holy Spirit!
And He's given us new life!
We believe in the crucifixion!
We believe that He conquered death!
We believe in the resurrection!
And He's comin' back again!

Let the lost be found and the dead be raised!
In the here and now, let love invade!
Let the church live love our God will save
We believe, we believe!
And the gates of hell will not prevail!
For the power of God, has torn the veil!
Now we know Your love will never fail!
We believe, we believe!

We believe in God the Father
We believe in Jesus Christ
We believe in the Holy Spirit
And He's given us new life!
We believe in the crucifixion!
We believe that He conquered death!
We believe in the resurrection!
And He's comin' back,
He's comin' back again!
He's comin' back again!
We believe!
We believe


Views: 321

Please log in to vote on the quality of the song

Added 27.8.2015
Edited: 27.8.2015
All original lyrics of this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here

Sign in to add a song translation to your favorites


V týchto časoch beznádeje,
kde ako všetci vieme je neistota a strach
je len jeden základ.
Veríme, veríme
V tejto rozvrátenej generácii
kde je všetko tmavé, Ty nám pomáhaš vidieť,
že je len jedno vykúpenie,
veríme, veríme

Veríme v Boha Otca,
veríme v Ježiša Krista,
veríme v Ducha Svatého,
On nám dal nový život.
Veríme v ukrižovanie,
veríme, že On premohol smrť,
veríme vo vzkriesenie
a On k nám znova prichádza, veríme.

Tak nech je naša viera viac než hymnus,
vačšia než táto pieseň, ktorú spievame
a v našich bezmocnostiach a pokušeniach
veríme, veríme!

Veríme v Boha Otca!
Veríme v Ježiša Krista!
Veríme v Ducha Svatého!
On nám dal nový život!
Veríme v ukrižovanie!
Veríme, že On premohol smrť!
Veríme vo vzkriesenie!
On k nám znova prichádza, veríme!

Nech stratení sa nájdu a mrtvi povstanú!
Tu a teraz, nech láska vtrhne!
Nech cirkev žije láskou, nášho Boha, ktorý zachraňuje, veríme, veríme!
Brány pekla nezvíťazia!
Pre silu Boha, On roztrhol oponu!
Vieme, Tvoja láska nikdy nezlyhá!
Veríme, veríme!

Veríme v Boha Otca,
veríme v Ježiša Krista,
veríme v Ducha Svatého,
On nám dal nový život!
Veríme v ukrižovanie!
Veríme, že On premohol smrť!
Veríme vo vzkriesenie!
On k nám spať prichádza,
On sa znova vracia!
On sa znova vracia!
Veríme!
Veríme.


Views: 321

Please log in to vote on the translation quality of the song

Added 27.8.2015
Edited: 27.8.2015
All translations for this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here