Lukas Graham - 7 YearsWrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 2455
Views in last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Sign in to add lyrics to your favorites


Once I was seven years old, my momma told me,
Go make yourself some friends or you'll be lonely.
Once I was seven years old.

It was a big big world, but we thought we were bigger.
Pushing each other to the limits, we won't learn them quicker.
By eleven smoking herb and drinking burning liquor
Never rich so we were out to make that steady figure

Once I was eleven years old, my daddy told me,
Go get yourself a wife or you'll be lonely.
Once I was eleven years old.

I always had that dream like my daddy before me
So I started writing songs, I started writing stories
Something about that glory, just always seemed to bore me,
Cause only those I really love will ever really know me

Once I was twenty years old, my story got told,
Before the morning sun, when life was lonely.
Once I was twenty years old.

I only see my goals, I don't believe in failure.
Cause I know the smallest voices, they can make it major.
I got my boys with me at least those in favour,
And if we don't see before I leave, I hope to see you later.

Once I was 20 years old, my story got told
I was writing about everything, I saw before me
Once I was 20 years old.

Soon we'll be 30 years old, our songs have been sold,
We've traveled around the world and we're still rolling.
Soon we'll be 30 years old.

I'm still learning about life
My woman brought children for me
So I can sing them all my songs
And I can tell them stories
Most of my boys are with me
Some are still out seeking glory
And some I had to leave behind
My brother I'm still sorry

Remember life and then your life becomes a better one
I made a man so happy when I wrote a letter once
I hope my children come and visit, once or twice a month

Soon I'll be 60 years old, will I think the world is cold?
Or will I have a lot of children who can bore me

Once I was seven years old


Views: 2456

Please log in to vote on the quality of the song

Added 4.12.2015
Edited: 4.12.2015
All original lyrics of this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here

Sign in to add a song translation to your favorites


Jednou mi bylo sedm let, moje máma mi řekla,
Jdi si udělat nějaké přátele, nebo budeš osamělý.
Jednou mi bylo sedm let.

Byl to velký velký svět, ale my jsme mysleli, že jsme větší.
Tlačení vzájemných limitů, nebudeme je učit být rychlejší.
V jedenácti, kouření bylin a pití hořícího likéru,
Nikdy jsme nebyli bohatí a tak jsme byli venku,dělat stálý obrázek.

Jednou mi bylo jedenáct let, můj táta mi řekl,
Jdi si najít manželku nebo budeš osamělý.
Jednou mi bylo jedenáct let.

Vždycky jsem měl ten sen jako táta přede mnou.
A tak jsem začal psát písničky,začal jsem psát příběhy.
Něco o té slávě, zdálo se mi to povznášející,
Protože jen ty, které mám opravdu rád vždycky věděli kdo jsem.

Jednou mi bylo dvacet let, můj příběh řekl,
Před ranním sluncem, kdy život byl osamělý.
Jednou mi bylo dvacet let.

Vidím jen mé cíle, já nevěřím v selhání.
Protože vím, že nejmenší hlasy, mohou dělat nejvíc.
Mám svoje chlapce se mnou, alespoň ty, které mají prospěch,
A pokud se neuvidíme než odejdu, doufám, že později uvidíme.

Jednou mi bylo 20 let, můj příběh řekl.
Psal jsem o všem, viděl jsem před sebou.
Jednou mi bylo 20 let.

Brzy budeme mít 30 let, byly naše songy, byly prodány,
My jsme cestovali po celém světě a byli jsme stále válcování.
Brzy budeme mít 30 let.

Můžu se stále učit o životě.
Moje žena přinesla děti pro mě,
Takže jim můžu zpívat všechny své písně.
A můžu jim říct příběhy,
Většina mých chlapců se mnou,
Někteří z nich jsou stále mimo, hledají slávu.
A některé jsem musel nechat za sebou.
Mého bratra. Je mi to stále líto.

Pamatuj si život, a pak se tvůj život stane lepším.
Udělal jsem muže tak šťastným, když jsem napsal dopis, jakmile,
Doufám, že mé děti příjdou a navštíví, jednou nebo dvakrát za měsíc.

Brzy mi budu 60 let, budu si myslet, že je svět studený?
Nebo budu mít spoustu dětí, které mě povznesou.

Jednou mi bylo sedm let


Views: 2456

Please log in to vote on the translation quality of the song

Added 4.12.2015
Edited: 4.12.2015
All translations for this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here

Artist's most popular songs